سه‌شنبه, 1 خرداد 1397

طرحهای الگویی بخش باغبانی

طرحهای الگویی بخش باغبانی استان گلستان به منظور جذب سرمایه گذاری

 

ردیف

نوع طرح اجرایی

میزان ظرفیت تن/هکتار

میزان سرمایه گذاری/میلیون ریال

محل اجرای طرح در استان

بازار مصرف محصول

1

تولید قارچ خوراکی

200  تن

8000

در کل استان

داخل استان کشورهای همسایه

2

تولید قارچ خوراکی

400  تن

10000

در کل استان

داخل استان کشورهای همسایه

3

تولید قارچ خوراکی

600  تن

12000

در کل استان

داخل استان کشورهای همسایه

4

تولید گل و گیاهان زینتی در گلخانه

3000  متر مربع

450

بیشتر در عرصه های میان دشت

داخل استان کشورهای همسایه

5

تولید گل و گیاهان زینتی در فضای باز

یک هکتار

9000

کل استان

شهرداری استان- خارج استان، کشورهای همسایه

6

احداث باغ زیتون

یک هکتار

احداث با فنس 59.5

احداث با سیم خاردار 34.5

کل استان

داخل و خارج استان

7

احداث باغ مرکبات

یک هکتار

19.14

مناطق میانی و غربی استان

داخل و خارج استان

صادرات گونه های همسایه

8

احداث باغ هلو و شلیل

یک هکتار

15.384

کل شهرستانها

داخل و خارج استان

9

احداث باغ گونه های سردسیری( سیب، البالو، گیلاس،...)

یک هکتار

15.66

مناطق کوهستانی جنوب استان ارتفاع بالای 1000 متر 

داخل و خارج استان

10

احداث باغ گردو

یک هکتار

10.35

مناطق کوهستانی جنوب استان از ارتفاع 1200- 700 متر

داخل استان

11

احداث باغ فندق

یک هکتار

19.7

مناطق کوهستانی جنوب استان از ارتفاع 1200- 700 متر

داخل استان

12

احداث باغ انار

یک هکتار

14.676

مناطق شمالی استان

داخل استان

13

احداث باغ پسته

یک هکتار

15.1

مناطق شمالی استان

داخل استان

14

احداث باغ توت فرنگی

یک هکتار

40

اراضی میان دشت استان

داخل و خارج استان

15

احداث باغ مادری زیتون جهت استحصال قلمه تکثیر نهال

یک هکتار

با ارقام خارجی 68

با ارقام داخلی 33

سراسر استان با نظر حفظ نباتات

داخل و خارج استان

16

احداث میست ریشه زایی و تولید نهال زیتون

یک هکتار

با ظرفیت 300 هزار در سال

3200

سراسر استان

داخل و خارج استان

17

احداث نهالستان گونه های باغی سیاه ریشه

یک هکتار

یک هکتار استیجاری 350

یک هکتار ملکی 700

سراسر استان

داخل و خارج استان

18

صنایع تبدیلی محصولات باغی

45  تن در روز

5000

سراسر استان

داخل و خارج استان

19

صنایع روغن کشی زیتون

 

13000

بدون هزینه ساختمان

سراسر استان

داخل و خارج استان

احداث باغات ردیف 14-7 بدون حصارکشی مدرن می باشد حصارکشی به ازاء هر متر 54000  ریال


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0